Ramlösa  ”Vind  2 kasser Ramlösa Original”

 

 

Her finder du oplysninger om konkurrencens regler

 

Arrangør, organisator:

Coca-Cola Nordic Services ApS

Philip Heymans Alle 17, 1

2900 Hellerup

Danmark

 

Platform: Facebook. Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret, støttet eller organiseret af Facebook.

 

Hvem kan deltage?

Du skal være fyldt 13 år for at deltage, og konkurrencen er åben for alle i Danmark, undtagen medarbejdere (herunder familiemedlemmer) hos The Coca-Cola Company, aftapningspartnere og andre samarbejdspartnere, The Coca-Cola Company og dets datterselskaber.  Kun personer bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen, ligeledes kan kun danske mobiltelefon numre deltage.

 

Personer der ikke overholder disse vilkår, vil blive diskvalificeret fra konkurrencen.

 

Kampagneperiode

Konkurrencen er åben fra: Mandag d. 4 november 2017.

Konkurrencen slutter: Mandag d. 11 December 2017. Vinderne trækkes tirsdag d. 12 december 2017.

 

Arrangøren af konkurrencen forbeholder sig ret til at ændre i konkurrenceperioden i tilfælde af specielle eller uforudsete hændelser f.eks. force majeure.

 

Sådan deltager du i konkurrencen:

For at deltage i konkurrencen, skal du beskrive din jul med emojis i kommentarfeltet.  

Sådan vinder du:

Der bliver trukket lod blandt alle deltagere. Der findes 5 vindere af konkurrencen. Vinderne bliver kontaktet tirsdag d. 12 december 2017 via Facebook. Her vil vinderne blive bedt om at sende kontaktinformation (fulde navn, adresse, e-mail og telefonnummer) tilbage via en privatbesked til Ramlösas Facebook side. Deltageren er selv ansvarlig for at de sendte informationer er korrekte. Arrangøren erstatter ikke præmierne hvis deltageren har givet forkerte kontaktoplysninger, eller hvis de er uklare.

Vinderne skal senest kontakte Ramlösa d. 15 december 2017. Giver en vinder ikke lyd inden for tidsfristen, kan denne ikke længere gøre krav på præmien, og en ny vinder vil blive udvalgt.

Vinderen kan blive offentliggjort på Ramlösas profil på facebook.

Bemærk at der kan gå 2 uger fra vindertidspunktet til deltageren modtager præmien. Enhver forsinkelse i konkurrenceadministrationen kan forlænge perioden før vinderen får sin præmie. Hvis en præmie ikke kan uddeles, uanset årsagen, vil præmien gå tilbage i præmiepuljen og udloddet på ny.

 

Alle personlige oplysninger der er blevet indsamlet om vinderen, anvendes udelukkende til at uddele præmien og vil blive håndteret i henhold til dansk lovgivning vedr. håndtering af personlige oplysninger.

 

Arrangørens beslutning er endelig med hensyn til alt vedrørende kampagnen og kan ikke diskuteres.

Enhver deltager der forsøger at vinde præmier gennem uretfærdig opførsel vil blive diskvalificeret.

 

Præmier

Præmierne vil være som angivet herunder. Præmierne kan ikke byttes til kontanter eller andre alternativer, med den undtagelse at arrangøren i omstændigheder uden for arrangørens kontrol forbeholder sig retten til at erstatte præmierne med tilsvarende alternativer af samme eller større værdi. Præmierne er personlige.

Præmie: 2 kasser Ramlösa Original. Værdi:  480 DKK per præmie.

Arrangørens ansvar

Webbaserede arrangørers kollektive ansvar over for deltagerne overstiger ikke disse officielle regler for præmieværdien. Webbaserede konkurrencer fungerer på de fleste smartphones. Arrangøren af konkurrencen og konkurrencens tekniske leverandør er ikke ansvarlig for de problemer der måtte opstå pga. tredjeparter, såsom problemer med den generelle internetforbindelse, firewall- eller antivirus-software eller problemer der måtte opstå som følge af brugen eller konkurrencen, der skyldes personens tilsigtede eller utilsigtede skadelige opførsel, eller for eventuelt efterfølgende forårsagede skader.

 

Arrangøren og den tekniske serviceudbyder tager ikke ansvar for skader på dit tekniske udstyr eller for andre materielle skader eller virusproblemer der er forårsaget af brugen af siden, registrering på denne side eller der er downloadet fra denne side, eller fra dennes materialer, data, tekst, billeder, videoer eller lyd.

 

Alle præmiemodtagere fritager The Coca-Cola Company, Coca-Cola Nordic Services ApS og salgspartnere eller de ovenover nævnte partnere fra nogen form for ansvar der er relateret til skader eller beskadigelse forårsaget af, eller der hævdes at være forårsaget af, deltagelse i denne konkurrence eller præmien.

 

Trykfejl og utilsigtede misforståelser

Coca-Cola Nordic Services ApS, The Coca-Cola Company, aftappere af Coca-Cola og partnerne i denne konkurrence er ikke ansvarlige for trykfejl eller andre fejl relateret til konkurrencen.

 

Sådan håndteres personlige oplysninger

Personlige oplysninger håndteres i overensstemmelse med dansk lovgivning. Vi opfordrer også brugere til at læse hele vores fortrolighedspolitik som du kan finde på dette website.

 

Varemærker og copyright

© 2017 'Ramlösa' er et registreret trademark af Carlsberg Sverige AB og drevet under lincens. Der er copyright på alt materiale, der er en del af denne konkurrence, og det enten ejes af eller anvendes under licens. Materialet indeholder varemærker der tilhører The Coca-Cola Company eller en tredjepart. Materialet er beskyttet af copyright- og varemærkelove og må derfor ikke anvendes uden skriftlig tilladelse fra The Coca-Cola Company.

 

Kontakt

I tilfælde af behov for yderligere information om konkurrence, præmier mm. kontakt forbrugerservice@carlsberg.dk.

© 2017 The Coca-Cola Company