FORTROLIGHEDSPOLITIK

Fortrolighedspolitik

Når du besøger hjemmesiden i forbindelse med kampagner, behandler vi visse oplysninger om dig. Du anmodes som bruger om ikke at indsende følsomme oplysninger om dig eller oplysninger om andre, hvis du ikke har deres samtykke.

De dataansvarlige for behandlingen er Coca-Cola Services NV/SA og Coca-Cola Nordic Services ApS.

Som led i behandlingen kan der ske overførsel til og behandling i alle lande, hvor Coca-Cola koncernen har faciliteter eller serviceudbydere, men kun hvis det er tilladt efter persondataloven og alle relevante betingelser er opfyldt. Der kan overføres personoplysninger til lande uden for EU, hvis der anvendes de nødvendige foranstaltninger i form af f.eks. EU-Kommissionens standardaftaler.

Direkte markedsføring, markedsføring på vegne af andre og markedsføring via e-mail, telefon, post, push-meddelelser eller SMS vil kun ske efter forudgående samtykke, hvis der er krav om det i lovgivningen.

Videregivelse til andre – om nødvendigt med samtykke – kan bl.a. omfatte selskaber i Coca-Cola koncernen, strategiske partnere, tredjeparter med henblik på deres direkte markedsføring, marketingspartnere og tredjepartsreklamebureauer med henblik på reklame for bl.a. tredjeparter

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke til markedsføring ved henvendelse til Coca-Cola.

En uddybende beskrivelse af vores behandling af dine personoplysninger finder du nedenfor.

 

1.   Fortrolighedserklæring

The Coca-Cola Company og dets tilknyttede selskaber (samlet omtalt som "vi", "vores" og "os") tager fortrolighedsproblemer alvorligt og ønsker at gøre dig bekendt med den måde, hvorpå vi indsamler, bruger og offentliggør information. Denne fortrolighedspolitik beskriver vores praksisser i forbindelse med information, som vi indsamler gennem aktiviteter, der er kædet sammen med denne fortrolighedspolitik, herunder websteder (vores "websites") og alle mobilsider, applikationer, widgets og andre interaktive mobilfunktioner (samlet vores "apps") og andre tjenester, som vi kan tilbyde i forbindelse med vores websites og apps, såsom belønningsprogrammer, gennem vores officielle sociale mediesider, som vi kontrollerer (vores "sociale mediesider"), samt gennem HTML-formaterede e-mailmeddelelser, som vi sender dig (alle samlet, herunder sociale mediesider, apps og websites, "sitene").

Du vil få mulighed for at læse denne fortrolighedspolitik under registreringsprocessen for sitene og efter registrering over vores websites. Ved at give os personlige oplysninger efter at have læst vores fortrolighedspolitik angiver du, at du accepterer vilkårene og betingelserne i denne politik.

Coca-Cola Services NV/SA, med registreret adresse på Chaussée de Mons 1424, 1070 Bruxelles, Belgien, og Coca-Cola Nordic Services ApS, Philip Heymans Alle 17 DK-2900 Hellerup] er de juridiske dataansvarlige for de personlige oplysninger, du giver os.

Underlagt gældende databeskyttelseslove og, hvor relevant, gældende dataudvekslingsaftaler, kan vi også give adgang til dine personlige oplysninger til vores lokale tapperi, fx Carlsberg Danmark, Vesterfælledvej 100, 1799 Copenhagen V, Denmark, eller dennes efterfølger i tilfælde af strukturændringer ifm. markedsføring og/eller meddelelser om The Coca-Cola Companys produkter og/eller kampagner.

 

 

2.   Definitioner

a.   "Personlige oplysninger" er oplysninger om en identificeret eller identificerbar person såsom:

 • Navn,
 • Brugernavn,
 • Adresse (herunder fakturerings- og forsendelsesadresser),
 • Telefonnummer (herunder privat og mobiltelefonnumre),
 • E-mailadresse,
 • Kredit- og debetkortnumre,
 • Profilbillede,
 • Social mediekonto-ID (såsom dit brugernavn på Facebook),
 • Beliggenhedsoplysninger, beliggenhedsoplysningerne er forbundet med en identificerbar person.
 • Personlige karakteristika
 • Hobbyer og interesser
 • Forbrugsvaner

En identificerbar person er en person, der kan identificeres direkte eller indirekte, især med reference til et identifikationsnummer eller til én eller flere faktorer, der er specifikke for hans/hendes fysiske, psykologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

b.   "Følsomme oplysninger" er personlige oplysninger om følsomme forhold såsom:

 • race eller etnisk oprindelse,
 • politiske holdninger,
 • religion eller andre overbevisninger,
 • helbred eller medicinske tilstand,
 • kriminel baggrund,
 • medlemsskab af fagforening eller
 • seksuel orientering

Vi beder om, at du ikke sender eller giver følsomme oplysninger til os på eller gennem sitene eller på anden vis.

c.   "Andre oplysninger" er oplysninger, der ikke afslører din identitet og ikke muliggør en efterfølgende identifikation af personen, såsom:

 • Oplysninger om browser og enhed
 • Oplysninger om serverens logfil
 • Oplysninger indsamlet gennem cookies, pixeltags og andre teknologier, forudsat at efterfølgende identifikation af brugeren er udelukket
 • Data om app-brug
 • Demografiske oplysninger og andre oplysninger, som du udleverer
 • Aggregerede oplysninger

d.   Andre personers personlige oplysninger

Du må ikke indsende personlige oplysninger om andre personer til os eller til vores serviceudbydere i forbindelse med sitene. Du skal i stedet sørge for, at andre personer indsender deres egne personlige oplysninger direkte til os, fx ved at bruge dette site sammen med dig. Hvis du – til trods for denne advarsel – indsender personlige oplysninger om andre personer til os gennem dette site, vil vi tolke det til at betyde, at du repræsenterer, at du har deres forudgående og udtrykkelige samtykke til at gøre det, inklusive at vi kan bruge deres personlige oplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

 

3.   Hvordan vi kan indsamle personlige oplysninger

Underlagt gældende databeskyttelseslov og, hvor relevant, din tilladelse, kan vi og vores serviceudbydere (som kan agere på vegne af vores virksomhed) indsamle personlige oplysninger på forskellige måder, inklusive:

 • Gennem sitene: Vi kan indsamle personlige oplysninger gennem sitene, fx når du tilmelder dig et nyhedsbrev, henter en app, opretter en belønningskonto eller foretager et køb.
 • Gennem din brug af en app. Når du henter og bruger en app, kan vi og vores serviceudbydere spore og indsamle brugsdata for appen, såsom datoen og tidspunktet, hvor appen på din enhed tilgår vores servere, og hvilke oplysninger og filer der er blevet hentet til appen ud fra dit enhedsnummer.
 • Fra dig, når du udleverer dem frivilligt: Oplysninger, såsom fødselsdato, køn og postnummer, samt andre oplysninger, såsom din foretrukne kommunikationsmetode, kan blive indsamlet, når du frivilligt udleverer disse oplysninger. Men i tilfælde hvor samme ikke kan kombineres med personlige oplysninger på en måde, der kan identificere dig, vil disse oplysninger ikke være personlige oplysninger, og vores behandling af dem vil ikke være reguleret af gældende databeskyttelseslov eller underlagt de relevante afsnit i denne fortrolighedspolitik. (I alle andre tilfælde vil disse oplysninger være dine personlige oplysninger, og de vil blive reguleret af gældende databeskyttelseslov, og de vil være underlagt de relevante afsnit i denne fortrolighedspolitik).
 • Fysisk beliggenhed: Vi kan indsamle din enheds fysiske beliggenhed vha. for eksempel satellit, mobiltelefontårn eller WiFi-signaler. Vi kan bruge din enheds fysiske beliggenhed til at give dig personlige, stedbaserede tjenester og indhold. Vi kan også dele din enheds fysiske beliggenhed, kombineret med oplysninger om, hvilke reklamer du har set og andre oplysninger, som vi indsamler, med vores marketingpartnere for at gøre dem i stand til at give dig mere personligt indhold og for at undersøge reklamekampagners effektivitet. I nogle tilfælde kan du have tilladelse til at acceptere eller afvise en sådan brug og/eller deling af din enheds beliggenhed, men hvis du vælger at afvise en sådan brug og/eller deling, vil vi og/eller vores marketingpartnere eventuelt ikke være i stand til at give dig relevante og personlige tjenester og indhold.
 • Offline: Vi kan indsamle personlige oplysninger fra dig offline, såsom når du kontakter kundeservice. I sådan et tilfælde vil vi på det tidspunkt henvise til denne fortrolighedspolitik.
 • Fra andre kilder: Underlagt gældende databeskyttelseslov og, hvor relevant, din tilladelse, kan vi modtage dine personlige oplysninger fra andre kilder, såsom offentlige databaser, fælles marketingspartnere, sociale medieplatforme, fra personer, som du er venner med eller på anden måde forbundet med på sociale medieplatforme, samt fra andre tredjeparter. Hvis du for eksempel vælger at kæde din sociale mediekonto sammen med din website-/appkonto eller en anden konto, som du har oprettet i forbindelse med vores tjenester, vil visse personlige oplysninger fra din sociale mediekonto blive delt med os, og det kan omfatte personlige oplysninger, der er del af din profil eller dine venners profiler.

Underlagt gældende databeskyttelseslov og, hvor relevant, din tilladelse, kan de personlige oplysninger, du udleverer gennem sitene, blive kombineret med personlige oplysninger og andre oplysninger, som du giver os (via online eller offline metoder), som er offentligt tilgængelige, eller som vi på anden måde kan skaffe os online eller offline.

 

4.   Hvordan vi kan bruge personlige oplysninger

Underlagt punkt 6 herunder, gældende databeskyttelseslov og, hvor relevant, dit samtykke, kan vi bruge dine personlige oplysninger til følgende formål (dette er ikke en endegyldig liste):

 • Til at svare på dine henvendelser og imødekomme dine anmodninger, såsom sende dig nyhedsbreve eller svare på dine spørgsmål og kommentarer.
 • Til at sende dig administrativ information, fx information vedrørende sitene samt ændringer af vores vilkår og betingelser og politikker. Da denne information kan være vigtig for din brug af sitene, vil du muligvis ikke kunne framelde dig modtagelsen af disse kommunikationer.
 • Til at fuldføre og imødekomme dit køb og/eller din donation, fx til at behandle dine betalinger, få din ordre leveret til dig, kommunikere med dig vedrørende dit køb og yde dig kundeservice i den forbindelse.
 • Til at give dig opdateringer og bekendtgørelser vedrørende vores produkter og/eller tjenester, kampagner og programmer, og til at sende dig invitationer til at deltage i specielle programmer og til direkte markedsføring.
 • Til at kontakte dig igen, hvis vi ikke har hørt fra dig i et stykke tid.
 • Til at sende dig reklame-/kampagnemateriale fra vores tilknyttede enheder og fra vores kampagnemæssige og strategiske partnere.
 • Til at personalisere din oplevelse på sitene ved at præsentere produkter, tjenester og tilbud, der er målrettede til dig på basis af de personlige oplysninger, du har givet os.
 • Til at behandle belønninger, præmier og donationer, som det er relevant.
 • Til at lade dig deltage i meningsmålinger, lodtrækninger, kampagner med øjeblikkelig gevinst, konkurrencer og andre kampagner, og til at administrere disse aktiviteter. Nogle af disse aktiviteter har yderligere regler, som kan indeholde yderligere information vedrørende vores brug og offentliggørelse af dine personlige oplysninger, så det er vigtigt, at du læser de yderligere regler nøje igennem·         
 • Til at lade dig kontakte og blive kontaktet af andre brugere gennem sitene, som det pågældende site tillader det.
 • Til at lade dig deltage i online opslagstavler, chat, profilsider og blogs samt andre tjenester, hvor du kan opslå information og materialer (herunder vores sociale mediesider).
 • Til at lade dig deltage i social deling, herunder live feeds fra sociale medier.
 • Til vores forretningsformål, såsom analyse og administration af vores forretninger, intern forretningsadministration og prognosering, markedsundersøgelser, audit, udvikling af nye produkter og tjenester, forbedring af vores sites, forbedring af vores tjenester og produkter, identifikation af brugstendenser, at fastslå, hvor effektive vores reklamekampagner er, at skræddersy oplevelsen på sitene og indholdet baseret på dine tidligere aktiviteter på sitene, samt at måle kundetilfredshed og yde kundeservice (herunder fejlfinding i forbindelse med kundeproblemer).
 • Som vi mener, det er nødvendigt eller relevant: (a) ifølge gældende lovgivning, som kan omfatte love uden for dit land, (b) for at overholde juridisk proces, (c) for at svare på forespørgsler fra offentlige og statsmyndigheder, som kan omfatte offentlige og statslige myndigheder uden for dit land, (d) for at håndhæve vores vilkår og betingelser, (e) for at beskytte vores forretning og vores tilknyttede enheders forretning, (f) for at beskytte vores rettigheder, fortrolighed, sikkerhed eller ejendom og/eller vores tilknyttede enheders, din eller andres rettigheder, fortrolighed, sikkerhed eller ejendom, og (g) for at lade os benytte tilgængelige retsmidler eller begrænse de skader, vi måtte lide.

 

5.   Hvordan personlige oplysninger kan blive offentliggjort

Underlagt punkt 6 herunder, gældende databeskyttelseslov og, hvor relevant, dit samtykke, kan dine personlige oplysninger blive offentliggjort til følgende modtagere (dette er ikke en endegyldig liste):

 • Til vores tilknyttede enheder (dvs. selskaber i vores gruppe) til de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.
 • Til vores tredjepartsserviceudbydere og til vores tilknyttede enheder, som yder tjenester, såsom webhosting, dataanalyse, betalingsbehandling, ordreudførelse, tilvejebringelse af infrastruktur, IT- og markedsføringstjenester, kundeservice, e-mailleveringstjenester, behandling af kreditkort, audittjenester og andre lignende tjenester for at gøre dem i stand til at yde tjenester.
 • Med vores strategiske tredjepartspartnere, med hvem vi kan indgå et særligt forhold. Da disse tredjeparter vil bruge dine personlige oplysninger i overensstemmelse med deres egne fortrolighedspraksisser, bør du se deres websites for information vedrørende deres fortrolighedspraksisser.
 • I forbindelse med kampagner, for eksempel til tredjeparter, der er sponsorer af lodtrækninger, kampagner med øjeblikkelig gevinst, konkurrencer og andre kampagner, til at fremsætte lister med navne og lande på vinderne og/eller til at offentliggøre navne på besøgende på sitene (fx på vores blog) eller på anden vis i overensstemmelse med reglerne, der er gældende for den relevante kampagne. I den udstrækning, at vilkårene og betingelserne for reglerne i forbindelse med behandlingen af dine personlige oplysninger er i strid med denne fortrolighedspolitik, skal vilkårene og betingelserne for reglerne gælde.
 • Til at identificere dig overfor enhver person, som du sender meddelelser til gennem sitene.
 • Til en tredjepart i tilfælde af reorganisation, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden disposition af hele eller en del af vores forretning, aktiver eller aktier (herunder i forbindelse med konkurs eller lignende proces).
 • Som vi mener, det er nødvendigt eller relevant: (a) ifølge gældende lovgivning, som kan omfatte love uden for dit land, (b) for at overholde juridisk proces, (c) for at svare på forespørgsler fra offentlige og statsmyndigheder, som kan omfatte offentlige og statslige myndigheder uden for dit land, (d) for at håndhæve vores vilkår og betingelser, (e) for at beskytte vores forretning og vores tilknyttede enheders forretning, (f) for at beskytte vores rettigheder, fortrolighed, sikkerhed eller ejendom og/eller vores tilknyttede enheders, din eller andres rettigheder, fortrolighed, sikkerhed eller ejendom, og (g) for at lade os benytte tilgængelige retsmidler eller begrænse de skader, vi måtte lide.

 

6.   Hvordan personlige oplysninger kan bruges og offentliggøres i forbindelse med tjenester fra sociale medier

Underlagt gældende databeskyttelseslov og, hvor relevant, din tilladelse, kan dine personlige oplysninger blive anvendt og offentliggjort i forbindelse med tjenester fra sociale medier til følgende modtagere (dette er ikke en endegyldig liste):

 • Af dig på online opslagstavler, chat, profilsider og blogs samt andre tjenester, hvor du kan opslå information og materialer (herunder vores sociale mediesider). Bemærk, at alle oplysninger, som du opslår eller offentliggør gennem disse tjenester, vil blive offentlig information og kan være tilgængelig for besøgende på sitene og for offentligheden. Vi opfordrer dig til at være meget forsigtig, når du beslutter dig for at offentliggøre dine personlige oplysninger, eller nogen andre oplysninger, på sitene.
 • Hvis du deltager i social deling (såsom hvis du kæder din sociale mediekonto sammen med din sitekonto eller logger på din sitekonto fra din sociale mediekonto), til dine venner, der er associeret med din sociale mediekonto, til andre websitebrugere samt til udbyderen af din sociale mediekonto, i forbindelse med din sociale delingsaktivitet. For eksempel hvis du tilmelder dig på sitene vha. en social mediekonto, kan vi opslå en generel tilmeldingsmeddelelse på din sociale medieprofil, og hvis du klikker på knappen "synes godt om" på et socialt medie, kan dine handlinger blive sendt til den relevante sociale medieudbyder og kan være tilgængelige på din sociale medieprofil. Ved at kæde din sitekonto og din sociale mediekonto sammen, giver du os tilladelse til at dele oplysninger med udbyderen af din sociale mediekonto, og du forstår, at brugen af de oplysninger, vi deler, vil være reguleret af fortrolighedspolitikken for det sociale medies website. Hvis du ikke ønsker, at dine personlige oplysninger bliver delt med andre brugere eller med udbyderen af din sociale mediekonto, bedes du undlade at kæde din sociale mediekonto sammen med din sitekonto, og du skal undlade at deltage i social deling på sitet.
 • Af dig, hvis du deltager i en live feed på et socialt medie (hvilket du kan gøre ved for eksempel at henvise til os i dit sociale medieindlæg eller ved at "synes godt om" os på en social medieplatform). Hvis du deltager, kan dit offentlige brugernavn og profilfoto blive vist på sitene sammen med dit indlæg, i det omfang det er tilladt ifølge gældende databeskyttelseslov.

 

7.   Hvordan vi bruger dine personlige oplysninger til markedsføring

Underlagt dit samtykke, hvis krævet af gældende lov, kan vi bruge personlige oplysninger til at tilsende dig direkte markedsføring om vores produkter og/eller tjenester, tilsvarende fra vores tilknyttede enheder eller partnere samt visse andre markedsføringsmaterialer, som vi mener, kan være af interesse for dig. Denne kommunikation kan forekomme via (uden begrænsning) e-mail, telefon, post, push-meddelelser eller SMS. På de relevante sider på dette site vil der være samtykkemekanismer i forbindelse med disse typer meddelelser som relevant og hvis krævet af gældende lov. Bemærk venligst, at du til enhver tid helt eller delvist kan trække et givet samtykke tilbage med fremtidig virkning vha. kontaktoplysningerne i punkt 19.

Vi giver dig valgmuligheder vedrørende vores brug og offentliggørelse af dine personlige oplysninger til marketingformål.

 • Hvis du på noget tidspunkt ønsker at stoppe med at modtage markedsføringsmeddelelser fra os, kan du blot sende ved e-maile, ringe eller skrive til os vha. kontaktoplysningerne, der er anført nedenfor i afsnittet "Kontakt os", eller ved at bruge frameldingsfunktionen i den pågældende meddelelse. I e-mails kan vi fx give dig et afmeldingslink eller en e-mailadresse, som du kan sende en afmeldingsanmodning til. I din anmodning skal du, hvis relevant, angive, at du ønsker at stoppe med at modtage e-mails med markedsføringsmeddelelser fra os.
 • Ydermere vil vi ikke give dine personlige oplysninger til tredjeparter, inklusive vores tilknyttede enheder, med henblik på tredjepartens direkte markedsføring, undtagen hvor vi har din udtrykkelige tilladelse til at overføre og anvende personlige oplysninger.

Bemærk, at ændringer muligvis ikke træder i kraft med det samme. Vi vil bestræbe os på at overholde din(e) anmodning(er) så hurtigt, som det med rimelighed er muligt. I sådanne tilfælde vil vi ikke nødvendigvis fjerne alle dine personlige oplysninger fra vores databaser, men vi vil tage skridt til at registrere og respektere dine ændrede præferencer. Bemærk, at hvis du framelder dig modtagelsen af marketingrelaterede meddelelser fra os, kan vi stadig sende dig vigtige administrative meddelelser, og du kan ikke framelde dig modtagelsen af administrative meddelelser.

 

8.   Hvordan vi kan indsamle andre oplysninger

Vi og vores tredjeparts serviceudbydere kan indsamle andre oplysninger på forskellige måder, herunder:

 • Gennem din browser eller enhed: Visse oplysninger bliver indsamlet af de fleste browsere eller automatisk gennem din enhed, såsom din Media Access Control-adresse (MAC), computertype (Windows eller Macintosh), skærmopløsning, navn og version på operativsystemet, enhedens producent og model, sprog, internetbrowserens type og version, serviceudbyder samt navn og version for sites (såsom appen), du bruger. Vi bruger kun disse oplysninger til statistiske formål og til at sikre, at sitene fungerer, som de skal.
 • Gennem serverens logfiler: Din "IP-adresse" er et nummer, der automatisk tildeles den computer eller enhed, som du bruger, af din internetudbyder (ISP). En IP-adresse bliver identificeret og logges automatisk i vores servers logfiler, hver gang en bruger besøger sitene, sammen med tidspunktet for besøget og den side/de sider, der blev besøgt. Indsamling af IP-adresser er almindelig praksis på internettet og foretages automatisk af mange websites. Vi bruger IP-adresser til formål som at beregne sitenes brugsniveau, hjælpe med at diagnosticere serverproblemer og administrere sitene. Bemærk, at vi behandler IP-adresser, serverens logfiler og dertil hørende oplysninger som andre oplysninger, undtagen hvis vi pålægges noget andet ifølge gældende lovgivning.
 • Brug af cookies: Cookies gør det muligt for en webserver at overføre data til en computer eller enhed til registrering og andre formål. Vi bruger cookies og andre teknologier til bl.a. at tjene dig bedre med mere skræddersyet information og gøre din løbende adgang til og brug af sitene nemmere. Hvis du ikke vil have oplysninger indsamlet vha. cookies, er der en enkel procedure i de fleste browsere, som lader dig afvise brugen af cookies. Gå til http://www.allaboutcookies.org for at lære mere om cookies. Se vores cookiepolitik for at lære mere om vores brug af cookies i EU.
 • Brug af Adobe Flash-teknologi (herunder Flash Local Stored Objects ("Flash LSO'er")) og andre lignende teknologier: Vi kan bruge Flash LSO'er og andre teknologier til bl.a. at indsamle og opbevare oplysninger om din brug af sitene. Hvis du ikke ønsker, at der opbevares på Flash LSO'er på din computer eller enhed, kan du justere indstillingerne for din Flash-afspiller, så den blokerer opbevaring af Flash LSO vha. det indbyggede værktøj vha. indstillingspanelet til websiteopbevaring. Du kan også kontrollere Flash LSO'er ved at gå til indstillingspanelet til global opbevaring og følge vejledningen (hvilket kan omfatte vejledning, der for eksempel forklarer, hvordan du sletter eksisterende Flash LSO'er (henvist til som "information" på Macromedia-websitet), hvordan du forhindrer Flash LSO'er i at blive placeret på din computer eller enhed, uden at du bliver spurgt, og (for Flash Player 8 eller nyere) hvordan du blokerer Flash LSO'er, som ikke leveres af operatøren for den side, du aktuelt befinder dig på. Bemærk, at ved at indstille Flash Player, så den indskrænker eller begrænser accepten af Flash LSO'er, kan nogle Flash-applikationers funktion eventuelt være reduceret eller hæmmet, herunder potentielt Flash-applikationer, der bruges i forbindelse med sitene eller vores online indhold.
 • Brug af pixeltags, web beacons, clear GIFs eller andre lignende teknologier: Disse kan bruges i forbindelse med nogle sitesider og HTML-formaterede e-mailmeddelelser til bl.a. at spore sitebrugernes og e-mailmodtagernes handlinger, måle vores marketingkampagners succes og udarbejde statistikker om sitebrug og responsrater.
 • Ved at aggregere oplysninger: Aggregerede personlige oplysninger identificerer ikke dig eller nogen anden bruger af sitene personligt (for eksempel kan vi bruge personlige oplysninger til at beregne den procentdel af vores brugere, der har et bestemt telefonområdenummer). Disse aggregerede personlige oplysninger kan også bruges til statistisk analyse og administration, inklusive analyse af tendenser, udførelse af aktuararbejde, skræddersyede produkter og -tjenester, risikovurdering og analyse af omkostninger og gebyrer i forbindelse med vores produkter og tjenester.

 

9.   Hvordan vi kan bruge og offentliggøre andre oplysninger

Bemærk, at vi kan bruge og offentliggøre andre oplysninger til ethvert formål, medmindre vi pålægges andet ifølge gældende lovgivning, herunder hvor en sådan brug ikke er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslov. Hvis vi pålægges at behandle andre oplysninger som personlige oplysninger ifølge gældende lovgivning, så kan vi, foruden den brug, der er anført i afsnittet "Hvordan vi kan indsamle andre oplysninger" ovenfor, bruge og offentliggøre andre oplysninger til alle de formål, hvortil vi bruger og offentliggør personlige oplysninger.

I nogle tilfælde kan vi kombinere andre oplysninger med personlige oplysninger (såsom at kombinere dit navn med dit postnummer). Hvis vi kombinerer andre oplysninger med personlige oplysninger, vil vi behandle de kombinerede oplysninger som personlige oplysninger, så længe de er kombinerede.

 

10. Tredjepartssites/tredjepartsserviceudbydere

Denne fortrolighedspolitik dækker ikke, og vi er ikke ansvarlige for, nogen tredjeparters fortrolighedspraksis, oplysningspraksis eller andre praksisser, herunder tredjeparter, der driver et site, hvortil disse sites indeholder et link. Inkluderingen af et link på sitene er ikke tegn på vores eller vores tilknyttede enheders godkendelse af det sammenkædede site.

Bemærk især, at sitene kan indeholde et link til websites for e-handel, herunder websites for e-handel, der bærer Coca-Cola mærket. Denne fortrolighedspolitik regulerer ikke nogen websites for e-handel, hvortil sitene kan indeholde et link. Alle personlige oplysninger, som du udleverer gennem websitet for e-handel, vil være underlagt fortrolighedspolitikken på sitet for e-handel, og ikke denne fortrolighedspolitik. Vi har ingen kontrol over, og skal ikke være ansvarlige for, brugen af oplysninger, der indsamles gennem sitet for e-handel.

I nogle tilfælde kan vi bruge en tredjepartsbetalingsservice til at behandle køb og/eller indsamle donationer, der foretages gennem sitene. I disse tilfælde kan dine personlige oplysninger eventuelt blive indsamlet af denne tredjepart og ikke af os, og de vil være underlagt tredjepartens fortrolighedspolitik frem for denne fortrolighedspolitik. Vi har ikke kontrol over og er ikke ansvarlige for denne tredjeparts brug eller offentliggørelse af dine personlige oplysninger, og vi støtter ikke disse tredjeparter og deres websites. Vi fremsætter ikke nogen repræsentationer om oplysningernes nøjagtighed, fuldstændighed, rettidighed eller egnethed i disse tredjeparters fortrolighedspolitikker. Det er dit ansvar at læse fortrolighedspolitikkerne på tredjeparters websites omhyggeligt, før du anvender dem.

Endvidere kan vi give dig adgang til tredjepartsfunktioner, der lader dig opslå indhold på din(e) sociale mediekonto (-konti). Bemærk, at alle oplysninger, som du udleverer ved at bruge denne funktion, bliver reguleret af den relevante tredjeparts fortrolighedspolitik, og ikke af denne fortrolighedspolitik. Vi har ingen kontrol over, og skal ikke være ansvarlige for, nogen tredjeparts brug af oplysninger, som du udleverer ved at bruge denne funktion.

Vi er heller ikke ansvarlige for andre organisationers politikker og praksisser for indsamling, brug og offentliggørelse (herunder datasikkerhedspraksisser), såsom Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM og alle andre app-udviklere, app-udbydere, udbydere af sociale medieplatforme, udbydere af operativsystemer, udbydere af trådløse tjenester eller enhedsproducenter, herunder alle personlige oplysninger, som du udleverer til andre organisationer gennem eller i forbindelse med apps eller vores sociale mediesider.

 

11. Tredjeparters reklamerelaterede leverandører

Bemærk, at vores reklamerelaterede leverandører online og via e-mail kan bruge pixeltags, web beacons, clear GIFs eller andre lignende teknologier i forbindelse med sitene til at hjælpe med at administrere vores reklamekampagner online og via e-mail samt styrke sådanne kampagners effektivitet. For eksempel hvis en leverandør har placeret en unik cookie på din computer, kan leverandøren eventuelt bruge pixeltags, web beacons, clear GIFs eller andre lignende teknologier til at genkende cookien under dit besøg på sitene og for at finde ud af, hvilke af vores online reklamer der kan have bragt dig til vores sites, og leverandøren kan give os sådanne andre oplysninger til vores brug. Bemærk, at vi kan kæde sådanne andre oplysninger, som vi har fået af vores leverandører, sammen med personlige oplysninger om dig, som vi tidligere har indsamlet underlagt gældende lov og, hvor relevant, din tilladelse. Sådanne kombinerede oplysninger vil blive behandlet som personlige oplysninger herunder, så længe de er kombineret på den måde.

Underlagt gældende lov og, hvor relevant, din tilladelse, kan vi bruge tredjeparts reklamebureauer til at præsentere reklamer på vores sites. Disse virksomheder kan bruge oplysninger (ikke dit navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer) om dine besøg på denne og andre websites for at give dig reklamer om varer og tjenester med interesse for dig. Gå til http://evidon.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger om denne praksis, og besøg http://www.evidon.com/consumers/profile_manager#tab3 for at finde ud af, hvad du kan gøre, hvis du ikke vil have, at disse oplysninger bliver indsamlet.

 

12. Tekniske og operative sikkerhedsforanstaltninger

Vi anvender rimelige organisatoriske, tekniske og administrative midler til at forsøge at beskytte personlige oplysninger under vores kontrol, som det kan være krævet ifølge gældende databeskyttelseslov. Desværre kan ingen dataoverførsel over internettet eller dataopbevaringssystem garanteres at være 100 % sikre. Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker (for eksempel hvis du mener, at sikkerheden ved en konto, som du måtte have hos os, er blevet kompromitteret), bedes du omgående informere os om problemet ved at kontakte os i overensstemmelse med afsnittet "Kontakt os" nedenfor (bemærk, hvis du informerer os via post, vil det tage os længere at reagere på problemet).

13. Din ret til at modsætte dig, tilgå, korrigere eller slette dine personlige oplysninger

13.1. Udøvelse af retten til at modsætte sig og tilbagekalde samtykke til at modtage reklamemeddelelser via elektroniske midler:

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine oplysninger med henblik på at modtage reklamemeddelelser og til enhver tid at tilbagekalde dit samtykke hertil, i begge tilfælde (modsættelse og tilbagekaldelse) med den simple underretning til Coca-Cola Nordic Services ApS og Coca-Cola Services SA. For at gøre det kan du under alle omstændigheder anmode om at standse modtagelsen af reklamemeddelelser:

- Skriv til e-mailadressen forbrugerservice@carlsberg.dk med angivelse af din modsættelse eller tilbagekaldelse

Enhver sådan meddelelse vil blive taget til efterretning af Coca-Cola Nordic Services ApS og Coca-Cola Services SA for at sikre dine rettigheder ifølge loven om elektronisk handel og reklamemeddelelser. Med den hensigt kan dine oplysninger blive kommunikeret mellem disse enheder.

Du kan også tilbagekalde dit samtykke til at modtage reklamemeddelelser via e-mail ved modtagelse af denne e-mail.

13.2. Udøvelsen af retten til modsættelse, tilgang, korrigering og slettelse af data:

Coca-Cola Nordic Services ApS og Coca-Cola Services SA informerer dig om muligheden for at udøve din ret til at tilgå, korrigere, annullere og modsætte dig via skriftlig anmodning adresseret til Coca-Cola Nordic Services ApS og Coca-Cola Services SA på følgende adresser: Philip Heymans Alle 17, DK-2900 Hellerup eller elektronisk til forbrugerservice@carlsberg.dk.

Din anmodning vil blive taget til efterretning af Coca-Cola Nordic Services ApS og Coca-Cola Services SA for at sikre udøvelsen af dine rettigheder i de filer, for hvilke hver enhed er ansvarlig. Med den hensigt kan dine personlige oplysninger og anmodninger blive kommunikeret mellem disse enheder.

 

14. Opbevaringsperiode

Vi vil gemme dine personlige oplysninger i den periode, det er nødvendigt for at imødekomme de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik, medmindre en længere bevaringsperiode er påkrævet eller tilladt ved lov.

 

15. Brug af sites

Sitene er målrettet mod individer, der mindst er 16 år gamle. Vi anmoder om, at andre individer ikke indsender personlige oplysninger gennem sitene.

For nogle sites eller apps kan der være aldersbegrænsninger baseret på, hvad der betragtes som passende for bestemte aldersgrupper, eller hvad der er tilladt ifølge loven. Hvor aldersbegrænsninger er gældende, vil det være tydeligt angivet på Coca-Colas digitale platform, og du kan blive bedt om at bekræfte din alder, inden du fortsætter.

Forældre bør være opmærksomme på, at personlige oplysninger, som deres børn eller andre personer frivilligt udleverer i chat, fora, e-mailudvekslinger eller enhver anden form for kommunikation, der tilbydes på sites og/eller apps, kan resultere i uopfordrede meddelelser, e-mails eller kontakter fra andre partier. Coca-Cola opmuntrer forældre til at lære deres børn at bruge internettet ansvarligt og sikkert.

16. Overførsel på tværs af landegrænser

I det omfang, det er tilladt under den gældende databeskyttelseslov, og såfremt alle relevante betingelser for lagring og/eller overførsel af personlige data er opfyldt, kan dine personlige data lagres og behandles i samtlige lande, hvor vi har faciliteter eller serviceudbydere. Disse lande har muligvis andre regler vedrørende databeskyttelse end dit eget land. Vi kan efter eget skøn, og hvor det er krævet af den gældende databeskyttelseslov, bede dig om udtrykkeligt samtykke til overførsel af dine personlige oplysninger på relevante sider på denne webside, inklusive for eksempel ved at bede dig om at markere et felt for at give dit udtrykkelige samtykke til dette.

Brugere, der er baseret i den Europæiske Union, skal være opmærksomme på, at deres personlige oplysninger vil blive overført til lande eller territorier uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejde. I det tilfælde vil vi sikre, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger baseret på EU-standarder (f.eks. kontraktlige aftaler) implementeres for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af dine personlige oplysninger

 

17. Gældende lov

Hvor denne fortrolighedspolitik henviser til gældende lov og gældende databeskyttelseslov skal belgisk og dansk lov være gældende.

18. Opdateringer af denne fortrolighedspolitik

Vi kan ændre denne fortrolighedspolitik fra tid til anden, inklusive væsentlige ændringer af de cookies, vi bruger. Vi vil bede om dit samtykke til disse opdateringer, når du logger ind på din konto. Hvis du ikke accepterer ændringerne, vil du ikke kunne logge ind.

19. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne fortrolighedspolitik, kan du kontakte os som følger:

 1. Du kan maile os på: forbrugerservice@carlsberg.dk
 2. Du kan ringe til os på (+45) 3327 3377. Åbningstider: Mandag-fredag 9-11
 3. Du kan sende post til følgende adresse: Att: Coca-Cola Nordic Services ApS Philip Heymans Alle 17, DK-2900 Hellerup

 

Du kan udskrive, hente eller på anden måde gemme en kopi af denne fortrolighedspolitik (og af alle reviderede udgaver) til eget brug.

 

Copyright 2016 The Coca-Cola Company. Alle rettigheder forbeholdes.