Fanta ”Sæt smag på din dag – VIP dag i Fårup Sommerland”

Her finder du oplysninger om konkurrencens regler

Arrangør, organisator:

Coca-Cola Nordic Services ApS

Philip Heymans Alle 17, 1

2900 Hellerup

Danmark
Telefon: (+45) 3327 3377
e-mail: forbrugerservice@carlsberg.dk

Platform: Facebook. Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret, støttet eller organiseret af Facebook.

Hvem kan deltage?

Du skal være fyldt 13 år for at deltage, og konkurrencen er åben for alle i Danmark, undtagen medarbejdere (herunder familiemedlemmer) hos The Coca-Cola Company, aftapningspartnere og andre samarbejdspartnere, The Coca-Cola Company og dets datterselskaber.  Kun personer bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen, ligeledes kan kun danske mobiltelefon numre deltage.

Personer der ikke overholder disse vilkår, vil blive diskvalificeret fra konkurrencen.

Kampagneperiode

Konkurrencen er åben fra mandag d. 2 juli 2018.

Konkurrencen slutter søndag d. 8 juli 2018.

Vinderen trækkes mandag d. 9 juli 2018.              

Arrangøren af konkurrencen forbeholder sig ret til at ændre i konkurrenceperioden i tilfælde af specielle eller uforudsete hændelser f.eks. force majeure.

Sådan deltager du i konkurrencen:

I den angivne konkurrenceperiode publicerer Fanta et Facebook opslag på Fantas Facebook side. Dette opslag vil iscenesætte et konkret konkurrencespørgsmål som deltagere skal besvare i kommentarfeltet til det pågældende Facebook opslag.

 

Når en konkurrencedeltager har besvaret konkurrencespørgsmålet i kommentarfeltet, er denne deltager registreret i den respektive konkurrence. Det er dog en forudsætning for deltagelse, at der er afgivet en kommentar inden for konkurrences aktive periode og hvis der er tale om et spørgsmål, at dette er korrekt besvaret.

Det er gratis at deltage og konkurrencen er ikke købsbetinget.

Sådan vinder du:

Der bliver trukket lod blandt alle deltagere. Der findes 1 vinder af konkurrencen. Vinderen bliver  kontaktet mandag d. 9 juli 2018 via svar til den kommentar, vinderen har skrevet til selve konkurrenceopslaget på Facebook. Her vil vinderen blive bedt om at sende kontaktinformation (fulde navn, adresse, e-mail og telefonnummer) tilbage via en privatbesked til Fantas Facebookside. Vinderen skal senest kontakte Fanta torsdag d. 12 Juli 2018. Giver en vinder ikke lyd inden for tidsfristen, kan denne ikke længere gøre krav på præmien, og en ny vinder vil blive udvalgt.

Vinderen kan blive offentliggjort på Fantas Facebook profil.

Deltageren er selv ansvarlig for at de sendte informationer er korrekte. Arrangøren erstatter ikke præmierne hvis deltageren har givet forkerte kontaktoplysninger, eller hvis de er uklare.

Bemærk at der kan gå 2 uger fra vindertidspunktet til deltageren modtager præmien. Enhver forsinkelse i konkurrenceadministrationen kan forlænge perioden før vinderen får sin præmie. Hvis en præmie ikke kan uddeles, uanset årsagen, vil præmien blive givet til går tilbage i præmiepuljen og udloddet på ny

Alle personlige oplysninger der er blevet indsamlet om vinderen, anvendes udelukkende til at uddele præmien og vil blive håndteret i henhold til dansk lovgivning vedr. håndtering af personlige oplysninger.

Arrangørens beslutning er endelig med hensyn til alt vedrørende kampagnen og kan ikke diskuteres.

Enhver deltager der forsøger at vinde præmier gennem uretfærdig opførsel vil blive diskvalificeret.

Præmier

Præmierne vil være som angivet herunder. Præmierne kan ikke byttes til kontanter eller andre alternativer, med den undtagelse at arrangøren i omstændigheder uden for arrangørens kontrol forbeholder sig retten til at erstatte præmierne med tilsvarende alternativer af samme eller større værdi. Præmien er personlig og skal indløses i 2018.

Præmie: Der udloddes en VIP dag i Fårup Sommerland for op til 5 personer. Opholdet vil inkludere en overnatning på Hotel Fårup inklusiv VIP-dag og entré til parken den efterfølgende dag (på egen hånd). Præmien inkluderer:

·         En halv time i Orkanen, Pindsvinet og Falken uden andre gæster om morgenen.

·         Frokost begge dage i restaurant Loen.

·         Alt det Frozen Coke og Fanta man kan drikke på en halv time.

·         Middag på Hotel Fårup.

·         Morgenmad på Hotel Fårup på dag 2.

Værdi af præmie: 7.000 DKK.

Arrangørens ansvar

Arrangørers kollektive ansvar over for deltagerne overstiger ikke disse officielle regler for præmieværdien. Webbaserede arrangørers kollektive ansvar over for deltagerne overstiger ikke disse officielle regler for præmieværdien. Webbaserede konkurrencer fungerer på de fleste smartphones. Arrangøren af konkurrencen og konkurrencens tekniske leverandør er ikke ansvarlig for de problemer der måtte opstå pga. tredjeparter, såsom problemer med den generelle internetforbindelse, firewall- eller antivirus-software eller problemer der måtte opstå som følge af brugen eller konkurrencen, der skyldes personens tilsigtede eller utilsigtede skadelige opførsel, eller for eventuelt efterfølgende forårsagede skader.

Arrangøren og den tekniske serviceudbyder tager ikke ansvar for skader på dit tekniske udstyr eller for andre materielle skader eller virusproblemer der er forårsaget af brugen af siden, registrering på denne side eller der er downloadet fra denne side, eller fra dennes materialer, data, tekst, billeder, videoer eller lyd.

Alle præmiemodtagere fritager The Coca-Cola Company, Coca-Cola Nordic Services ApS og salgspartnere eller de ovenover nævnte partnere fra nogen form for ansvar der er relateret til skader eller beskadigelse forårsaget af, eller der hævdes at være forårsaget af deltagelse i denne konkurrence eller præmien.

 

Trykfejl og utilsigtede misforståelser

Coca-Cola Nordic Services ApS, The Coca-Cola Company, aftappere af Coca-Cola og partnerne i denne konkurrence er ikke ansvarlige for trykfejl eller andre fejl relateret til konkurrencen.

Sådan håndteres personlige oplysninger

Fanta og The Coca-Cola Company og deres tilknyttede virksomheder bekymrer sig om privatlivshensyn og vil have, at du skal vide, hvordan vi indsamler, bruger og oplyser data, der relaterer til dig som individ ("Personlige Data") i forbindelse med denne aktivitet.

Vi indsamler udelukkende data for at kunne kontakte vinderen af konkurrencen og sende præmien til denne. Vi indsamler fulde navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Data bliver indsamlet ved at bede vinderen om at sende en privatbesked til Fantas Facebook profil. Data bliver ikke eksporteret fra Facebook og ej heller delt hverken internt med The Coca-Cola Company eller med nogen tredje part. Data bliver slettet efter konkurrencens afslutning. Data vil ikke blive brugt i anden markedsføringssammenhæng.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af data, kan du kontakte os på dpo-europe@coca-cola.com

 

Varemærker og copyright

"FANTA" og FANTA flasken er registrerede varemærker, der tilhører The Coca-Cola Company. Der er copyright på alt materiale der er en del af denne konkurrence, og det enten ejes af eller anvendes under licens. Materialet indeholder varemærker der tilhører The Coca-Cola Company eller en tredjepart. Materialet er beskyttet af copyright- og varemærkelove og må derfor ikke anvendes uden skriftlig tilladelse fra The Coca-Cola Company.

Konkurrencen er hverken sponsoreret, støttet, administreret af eller på nogen måde associeret med Facebook. Afgivelser af tilladelse og information gives til The Coca-Cola Company Danmark ApS, og ikke til Facebook.

Kontakt

I tilfælde af behov for yderligere information om konkurrence, præmier mm. kontakt forbrugerservice@carlsberg.dk.

© 2018 The Coca-Cola Company