CokeTV vinterbadning konkurrence

Vilkår og betingelser

 

 

Velkommen til CokeTV vinterbadning konkurrencen. Her finder du oplysninger om, hvordan du konkurrerer og konkurrencens regler

 

Arrangør, organisator:

Coca-Cola Nordic Services ApS

Philip Heymans Allé 17, 1 sal

2900 Hellerup

Danmark

 

Platform: Instagram - Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret, støttet eller organiseret af instagram.

 

Hvem kan deltage?

Du skal være fyldt 13 år for at deltage, og konkurrencen er åben for alle i Danmark, undtagen medarbejdere (herunder familiemedlemmer) hos The Coca-Cola Company, aftapningspartnere og andre samarbejdspartnere, The Coca-Cola Company og dets datterselskaber.  Kun personer bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen, ligeledes kan kun danske mobiltelefon numre deltage.

 

Personer der ikke overholder disse vilkår, vil blive diskvalificeret fra konkurrencen.

 

Kampagneperiode

Konkurrencen er åben fra: den 11. januar 2018

Konkurrencen slutter: den 24. januar 2018

 

Arrangøren af konkurrencen forbeholder sig ret til at ændre i konkurrenceperioden i tilfælde af specielle eller uforudsete hændelser f.eks. force majeure.

 

Sådan deltager du i konkurrencen:

Du skal have en aktiv instagram konto.

 

Upload en video til instagram der viser din egen vinterbadning og tag videoen med #coketvdanmark. Kun videoer der viser en vinterbadningssituation er med i konkurrencen.

 

Du kan deltage med så mange unikke videoer som ønsket i konkurrenceperioden, dog kun 1 gang per unikt stykke indhold. Det er kun muligt at vinde maksimalt 1 gang i konkurrencen.

 

Sådan vinder du:

Der trækkes lod blandt alle deltagende videoer, der viser en vinterbadningssituation med tagget #coketvdanmark. Lodtrækningen er tilfældig blandt alle videoer der opfylder kravet om en vinterbadningsituation.

 

Der trækkes i alt fem (5) vindere i konkurrencen der hver vinder 2 rammer Coca-Cola (1 ramme Coca-Cola Classic + 1 ramme Coca-Cola Zero Sugar). Vinderne trækkes torsdag og fredag den 25. og 26. januar 2018. Vinderne bliver kontaktet fredag d. 26 januar 2018  via instagram. Her vil vinderne blive bedt om at sende kontaktinformation (fulde navn, adresse, e-mail og telefonnummer). Deltageren er selv ansvarlig for at de sendte informationer er korrekte. Arrangøren erstatter ikke præmierne hvis deltageren har givet forkerte kontaktoplysninger, eller hvis de er uklare. Vinderne vil ikke bliver offentliggjort.

 

Vinderen skal senest kontakte Coca-Cola torsdag den 1. februar 2018. Giver en vinder ikke lyd inden for tidsfristen, kan denne ikke længere gøre krav på præmien, og en ny vinder vil blive udvalgt.

 

Bemærk at der kan gå 2-3 uger fra vindertidspunktet til deltageren modtager præmien. Enhver forsinkelse i konkurrenceadministrationen kan forlænge perioden før vinderen får sin præmie.

 

Hvis en præmie ikke kan uddeles, uanset årsagen, vil præmien gå tilbage i præmiepuljen og udloddet på ny.

 

Alle personlige oplysninger der er blevet indsamlet om vinderen, anvendes udelukkende til at uddele præmien og vil blive håndteret i henhold til dansk lovgivning vedr. håndtering af personlige oplysninger.

 

Arrangøren forbeholder sig rettigheden til, at verificere alle deltagere og vindere, samt nægte modtagelse af præmie eller deltagelse i konkurrencen og diskvalificere deltagere, hvor der er grund til at tro, at der er tale om misbrug af vilkår og betingelser.

 

Arrangørens beslutning er endelig med hensyn til alt vedrørende kampagnen og kan ikke diskuteres.

 

Enhver deltager der forsøger at vinde præmier gennem uretfærdig opførsel vil blive diskvalificeret.

 

Præmier

Præmierne vil være som angivet herunder. Præmierne kan ikke byttes til kontanter eller andre alternativer, med den undtagelse at arrangøren i omstændigheder uden for arrangørens kontrol forbeholder sig retten til at erstatte præmierne med tilsvarende alternativer af samme eller større værdi. Præmierne er personlige.

 

1 rammer Coca-Cola + 1 ramme Coca-Cola Zero Sugar til en samlet værdi af 240 DKK.

 

Arrangørens ansvar

Arrangørers kollektive ansvar over for deltagerne overstiger ikke disse officielle regler for præmieværdien. Webbaserede arrangørers kollektive ansvar over for deltagerne overstiger ikke disse officielle regler for præmieværdien. Webbaserede konkurrencer fungerer på de fleste smartphones. Arrangøren af konkurrencen og konkurrencens tekniske leverandør er ikke ansvarlig for de problemer der måtte opstå pga. tredjeparter, såsom problemer med den generelle internetforbindelse, firewall- eller antivirus-software eller problemer der måtte opstå som følge af brugen eller konkurrencen, der skyldes personens tilsigtede eller utilsigtede skadelige opførsel, eller for eventuelt efterfølgende forårsagede skader.

 

Arrangøren og den tekniske serviceudbyder tager ikke ansvar for skader på dit tekniske udstyr eller for andre materielle skader eller virusproblemer der er forårsaget af brugen af siden, registrering på denne side eller der er downloadet fra denne side, eller fra dennes materialer, data, tekst, billeder, videoer eller lyd.

 

Det kan ske, udenfor arrangørens kontrol, at hjemmesiden (som enhver anden hjemmeside) ikke er tilgængelig. Arrangøren kan ikke garantere en ubegrænset og fejlfri adgang til hjemmesiden. Arrangøren kan ikke blive holdt ansvarlig for eventuelle vanskeligheder med tilmelding, deltagelse eller færdiggørelse ved indtastning af oplysninger. Arrangøren er ikke ansvarlig for tab som følge af sådan en begivenhed.

Alle præmiemodtagere fritager The Coca-Cola Company, Coca-Cola Nordic Services ApS og salgspartnere eller de ovenover nævnte partnere fra nogen form for ansvar der er relateret til skader eller beskadigelse forårsaget af, eller der hævdes at være forårsaget af deltagelse i denne konkurrence eller præmien.

 

 

 

 

Trykfejl og utilsigtede misforståelser

Coca-Cola Nordic Services ApS, The Coca-Cola Company, aftappere af Coca-Cola og partnerne i denne konkurrence er ikke ansvarlige for trykfejl eller andre fejl relateret til konkurrencen.

 

Sådan håndteres personlige oplysninger

Personlige oplysninger håndteres i overensstemmelse med dansk lovgivning. Vi opfordrer også brugere til at læse hele vores fortrolighedspolitik som du kan finde på dette website.

 

Varemærker og copyright

"Coca-Cola" og dåserne fra Coca-Cola er registrerede varemærker, der tilhører The Coca-Cola Company. Der er copyright på alt materiale, der er en del af denne konkurrence, og det enten ejes af eller anvendes under licens. Materialet indeholder varemærker der tilhører The Coca-Cola Company eller en tredjepart. Materialet er beskyttet af copyright- og varemærkelove og må derfor ikke anvendes uden skriftlig tilladelse fra The Coca-Cola Company.

 

Kontakt

I tilfælde af behov for yderligere om konkurrence, præmier mm. kan cocacoladk@coca-cola.com kontaktes.

© 2018 The Coca-Cola Company