Coca‑Cola Konkurrence ”Coke MUSIC koncert billetter til Gulddreng”

 

Her finder du oplysninger om konkurrencens regler

 

Arrangør, organisator:

Coca-Cola Nordic Services ApS

Philip Heymans Alle 17, 1

2900 Hellerup

Danmark

 

Platform: Facebook. Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret, støttet eller organiseret af Facebook.

 

Hvem kan deltage?

Du skal være fyldt 15 år for at deltage. Hvis dine gæster er under 18 år, vil det kræve tilstedeværelsen af en myndig person over 18 år. Konkurrencen er åben for alle i Danmark, undtagen medarbejdere (herunder familiemedlemmer) hos The Coca-Cola Company og dets datterselskaber, aftapningspartnere og andre samarbejdspartnere. Kun personer bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen, ligeledes ligeledes kan danske mobiltelefon numre kun deltage.

 

Personer der ikke overholder disse vilkår, vil blive diskvalificeret fra konkurrencen.

 

Kampagneperiode

Konkurrencen er åben fra: Tirsdag d. 03 Oktober 2017

Konkurrencen slutter: Søndag d. 8 Oktober 2017. Vinderne trækkes mandag d. 9 Oktober 2017.

 

Arrangøren af konkurrencen forbeholder sig ret til at ændre i konkurrenceperioden i tilfælde af specielle eller uforudsete hændelser f.eks. force majeure.

 

Sådan deltager du i konkurrencen:

For at deltage i konkurrencen, skal du skrive hvem du gerne vil have med til koncerten i kommentarfeltet til den publiserede post på facebook.

Sådan vinder du:

Der bliver trukket lod blandt alle deltagere. Vinderne findes og kontaktes mandag d. 9 Oktober 2017 via Facebook. Vinderne skal herefter oplyse kontaktinformationer, hvorefter vinderen kontaktes med praktiske detaljer i forbindelse med at få præmien. Vinderne skal senest kontakte Coca-Cola tirsdag d. 10 Oktober 2017 inden kl. 23:59. Giver en vinder ikke lyd inden for tidsfristen, kan denne ikke længere gøre krav på præmien, og en ny vinder vil blive udvalgt.

Vinderen kan blive offentliggjort på Coca-Colas profil på instagram og facebook.

 

Deltageren er selv ansvarlig for at de sendte informationer er korrekte. Arrangøren erstatter ikke præmierne hvis deltageren har givet forkerte kontaktoplysninger, eller hvis de er uklare.

 

Enhver forsinkelse i konkurrenceadministrationen kan forlænge perioden før vinderen får sin præmie. Hvis en præmie ikke kan uddeles, uanset årsagen, vil præmien gå tilbage i præmiepuljen og udloddet på ny. I tilfælde af at artisten er syg eller af anden årsag er nødt til at annullere koncerten, vil koncerten enten afholdes af anden artist eller afholdt på et andet tidspunkt. Hvis koncerten rykkes til en anden dag, kan der ikke garanteres for, at lokationen på koncerten forbliver den samme. Coca-Cola Nordic Services ApS og The Coca-Cola Company erstatter ikke eventuelle omkostninger for vindere I forbindelse med ændring af koncert.

 

Alle personlige oplysninger der er blevet indsamlet om vinderen, anvendes udelukkende til at uddele præmien og vil blive håndteret i henhold til dansk lovgivning vedr. håndtering af personlige oplysninger.

 

Arrangørens beslutning er endelig med hensyn til alt vedrørende kampagnen og kan ikke diskuteres.

Enhver deltager der forsøger at vinde præmier gennem uretfærdig opførsel vil blive diskvalificeret.

 

Præmier

Der udloddes 2*25 stk. billetter til Coke MUSIC koncerten med Gulddreng.

Koncertern finder sted hos Copenhagen Records på Prags Boulevard 47 i København S Torsdag d. 12 Oktober. Dørene åbnes kl. 17:30 og koncerten begynder kl. 18:00. Billetterne kan ikke ombyttes til andre koncerter eller rede penge.

Præmierne kan ikke byttes til kontanter eller andre alternativer, med den undtagelse at arrangøren i omstændigheder uden for arrangørens kontrol forbeholder sig retten til at erstatte præmierne med tilsvarende alternativer af samme eller større værdi. Præmierne er personlige.

 

Arrangørens ansvar

Arrangørers kollektive ansvar over for deltagerne overstiger ikke disse officielle regler for præmieværdien. Webbaserede arrangørers kollektive ansvar over for deltagerne overstiger ikke disse officielle regler for præmieværdien. Webbaserede konkurrencer fungerer på de fleste smartphones. Arrangøren af konkurrencen og konkurrencens tekniske leverandør er ikke ansvarlig for de problemer der måtte opstå pga. tredjeparter, såsom problemer med den generelle internetforbindelse, firewall- eller antivirus-software eller problemer der måtte opstå som følge af brugen eller konkurrencen, der skyldes personens tilsigtede eller utilsigtede skadelige opførsel, eller for eventuelt efterfølgende forårsagede skader.

 

Arrangøren og den tekniske serviceudbyder tager ikke ansvar for skader på dit tekniske udstyr eller for andre materielle skader eller virusproblemer der er forårsaget af brugen af siden, registrering på denne side eller der er downloadet fra denne side, eller fra dennes materialer, data, tekst, billeder, videoer eller lyd.

 

Alle præmiemodtagere fritager The Coca-Cola Company, Coca-Cola Nordic Services ApS og salgspartnere eller de ovenover nævnte partnere fra nogen form for ansvar der er relateret til skader eller beskadigelse forårsaget af, eller der hævdes at være forårsaget af deltagelse i denne konkurrence eller præmien.

 

Trykfejl og utilsigtede misforståelser

Coca-Cola Nordic Services ApS, The Coca-Cola Company, aftappere af Coca-Cola og partnerne i denne konkurrence er ikke ansvarlige for trykfejl eller andre fejl relateret til konkurrencen.

 

Sådan håndteres personlige oplysninger

Personlige oplysninger håndteres i overensstemmelse med dansk lovgivning. Vi opfordrer også brugere til at læse hele vores fortrolighedspolitik som du kan finde på dette website.

 

Varemærker og copyright

”Coca-Cola”, ”Coke” og designet for Coca-Cola konturflaske er registrerede varemærker der tilhører The Coca-Cola Company. Der er copyright på alt materiale, der er en del af denne konkurrence, og det enten ejes af eller anvendes under licens. Materialet indeholder varemærker der tilhører The Coca-Cola Company eller en tredjepart. Materialet er beskyttet af copyright- og varemærkelove og må derfor ikke anvendes uden skriftlig tilladelse fra The Coca-Cola Company.

 

Kontakt

I tilfælde af behov for yderligere information om konkurrence, præmier mm. kontakt forbrugerservice@carlsberg.dk.

© 2017 The Coca-Cola Company